Växtvandring och matlagning med Slakthusområdets hembygdsföreningForaging and Cooking at Slakthusateljéerna
foragingandcooking

“Ett växande intresse för den gröna hållbara staden gör sig idag påmint på olika sätt i vårt samhälle, inte minst genom en växande skara stadsodlare och nyvunnet intresse för kolonilottsrörelsen. Det är många som när en vilja att bokstavligen sätta nävarna i jorden men långt från alla stadens invånare har tillgång vare sig till en trädgård eller en kolonitäppa. Finns det andra sätt att tänka kring odling? Hur kan vi inta och utforska våra gröna närområden? Och vad händer när vi gör det tillsammans? Slakthusområdets Hembygdsförening välkomnar dig att vandra i vårt närområde tillsammans med Emelie Rekestad, trädgårdsmästare med specialkunskap om vilda ätliga växter. Under en eftermiddag utforskar vi tillsammans de grönområden som finns runt omkring Slakthusområdet och lär oss känna igen och plocka av de ätliga växter som finns där. Efter vandringen samlas vi på Slakthusatejéernas bakgård för att tillsammans tillaga växtfynden på ett vedeldat mobilt cykelkök tillverkat av konstnären Erik Sjödin.”

De mobila köken är del av projektet Vi bär fortfarande på elden. Tack till Slakthusområdets hembygdsförening, Emelie Rekestad och Slakthusatljéerna.

När: Fredag 13 maj, 2016, klockan 15.00
Var: Slakthusateljéernas projektrum. T- Globen. Bolidenvägen 22
Följ skyltarna till husets baksida.
Anmäl dig gärna på slakthusomradetshbf@gmail.com

Om du har möjlighet, tag gärna med en korg eller papperskasse att plocka växter i, en liten spade och eller sekatör.

Kompletterande mat och dryck till självkostnadspris, tag med kontanter.

 

Foraging and Cooking at Slakthusateljéerna

“A growing interest in the green sustainable city makes itself reminded in various ways in our society today, not least through a growing number of urban farmers and new-found interest in the allotment movement. There are many who have a desire to literally put their fists in the earth, but far from all city residents have access to a garden or an allotment plot. Are there other ways of thinking about cultivation? How can we use and explore green spaces? And what happens when we do it together? Slakthusområdets hembygdsförening (The Slaughterhouse Area’s Local Society) welcomes you to walk in our neighborhood with Emelie Rekestad, gardener with specialized knowledge of wild edible plants. During an afternoon we explore the green spaces that surround Slakthusområdet (The Slaughter House Area) and learn to recognize and pick the edible plants found there. After the hike we gather at Slakthusatejéernas backyard (The Slaughter House Areas Studio Collective’s backyard) to cook the plants we have found in a wood-fired mobile kitchen built by artist Erik Sjödin.”

The mobile kitchens are part of the project We Still Carry The Fire. Thanks to Slakthusområdets hembygdsförening, Emelie Rekestad and Slakthusatljéerna.

When: Friday May 13, 2016, 15 pm
Where: Slakthusateljéerna project room, T-Globen, Bolidenvägen 22

Send your registration to slakthusomradetshbf@gmail.com

26454927964_8e9fb68241_z