Om ossAbout

Slakthusateljéerna 2014. Foto: Wu Yaoyu

foto: Wu Yaoyu 2014

Slakthusateljéerna grundades i juni 2010 och huserar ett tjugotal professionellt verksamma konstnärer i en gemensam lokal på Bolidenvägen 22 vid Globen, Stockholm. (Fram tills september 2012 på Hallvägen i Slakthusområdet). Lokalen rymmer medlemmarnas ateljéer samt ett projektrum för publik verksamhet. Slakthusateljéerna är en ekonomisk förening och verksamheten drivs på ideell basis. Projektrummet är ett rum för konstnärlig produktion och publika arrangemang, främst för de egna medlemmarnas initiativ. Idén bakom Slakthusateljéernas projektrum är att vara en experimenterande plats med fokus på konstnärligt och socialt utbyte. På detta vis vill Slakthusateljéerna skapa dynamiska utbyten konstnärer emellan och mellan konstnärer och publik, och verka i glappet mellan konstnärsdrivna gallerier och etablerade institutioner.

Slakthusateljéerna (The Slaughterhouse Studios) houses about twenty professionally  artists in the area by the metro stop Globen (map), just south of Stockholm’s inner city. Slakthusateljéerna was established in 2010 at the old Slaughterhouse area and has since moved across the street. It is a non-profit organization aiming towards developing a dynamic exchanges between artists and between artists and audiences at the cusp of artist-driven galleries and studio collectives. The concept is to be an experimental place with a focus on artistic and social exchanges. 

The space consists of the members’ studios, a project space for public activities, a basic wood workshop, a library/study space and a connecting outdoor space. The project room is a space for artistic production and public events. 

Please don’t hesitate to contact us for collaborations. In subject line write “proposal for collaboration” 

Contact address: slakthusateljeerna.stockholm (@) gmail.com