Det omöjliga ägandet 26/8 + Översätta platser och konstruera landskap 28/8
U T S T Ä L L N I N G :   D E T   O M ö J L I G A   Ä G A N D E T 
S A M T A L   O C H   S C R E E N I N G :   ö V E R S Ä T T A   P L A T S E R 
O C H   K O N S T R U E R A   L A N D S K A P
Stillbild ur Nordic Panoramas, Landscape no 1 av My Lindh, 2015

Stillbild ur Nordic Panoramas, Landscape no 1 av My Lindh, 2015

”Jag kan inte göra det snötäckta fält som jag glider över till mitt. Det förblir främmande, förbjudet, men jag finner nöje i detta försök riktat mot ett
omöjligt ägande och jag upplever det som en triumf, inte som ett nederlag.” 
Simone de Beauvoir

I utställningen Det omöjliga ägandet ställs frågor om förflyttning, översättning och att gå vilse i det främmande. Utställningen genomförs som del av ett konstnärsdrivet utbyte mellan Slakthusateljéerna (SE), Air d’Islande (FR) och Skaftfell Center for Visual Art (IS) som initierats 2014. Verk av konstnärerna My Lindh (SE), Linus Lohmann (DE/IS), Litten Nystrøm (DK/IS), Stéphanie Solinas (FR) och Malin Pettersson Öberg (SE) som på olika sätt berör landskapet som konstruktion och projektionsyta och frågeställningar om identitet, perception och tidsuppfattning visas i utställningen. Titeln Det omöjliga ägandet och citatet av Simone de Beauvoir är lånade från en text om utställningen skriven av Jonatan Habib Engqvist.

Med utgångspunkt i projektet arrangerar Iaspisprogrammet samtalet och screeningen Översätta platser och konstruera landskap. Vid tillfället visas filmerna Journal of Earth Sciences av Malin Pettersson Öberg, Nordiska panoraman, landskap No 1 av My Lindh och The Debt of the Soul av Stéphanie Solinas samt bilder av Litten Nystrøm och Linus Lohmann. Vad är en plats och hur konstrueras dess bild? Hur påverkas vi av de ständiga förflyttningar och översättningar som pågår i dagens globaliserade värld? Hur skulle konstnärer och kulturskapare vilja verka i denna kontext om de själva fick utforma sina roller och arbetssätt? I samtalet diskuteras också konstnärernas arbetsmetoder i ett organiskt växande utbyte där deltagarnas befintliga internationella nätverk används som fundament för nya resor, möten, upplevelser, konstnärliga verk och kunskapsutbyten.

Presentationen genomförs i två delar :
/
Vernissage Det omöjliga ägandet på Slakthusateljéerna onsdag 26 augusti kl 17 – 20
Utställningen är öppen torsdag 27 – söndag 30 augusti kl 13 – 18
Obs! Fredag 28 augusti är utställningen endast öppen kl 19 – 20
Plats : Slakthusateljéernas projektrum (ingång baksidan)
Bolidenvägen 22, Johanneshov. T-bana / tvärbana Globen
Medverkande : My Lindh, Linus Lohmann, Litten Nystrøm, Stéphanie Solinas, Malin Pettersson Öberg
Text : Jonatan Habib Engqvist
Grafisk design : Leo Denis Norgren
www.slakthusateljeerna.se
/
Samtal och screening Översätta platser och konstruera landskap på Iaspis fredag 28 augusti kl 16 – 18
Plats : Konstnärsnämnden, Projektrummet
Maria Skolgata 83, Stockholm
Språk : Engelska
Gäster : Malin Pettersson Öberg, bildkonstnär (SE), My Lindh, bildkonstnär (SE), Ari Allansson, grundare Air d’Islande, Paris (IS), Litten Nystrøm, bildkonstnär baserad på Island (DK), Linus Lohmann, bildkonstnär baserad på Island (DE), Stéphanie Solinas, bildkonstnär (FR)
Moderator : Jonatan Habib Engqvist, frilanscurator (SE)
Efter samtalet fortsätter kvällen i utställningen på Slakthusateljéerna
www.iaspis.se

Med stöd av :
Iaspis – The Swedish Arts Grants Committee’s International Programme for Visual Artists
Nordisk Kulturfond
Konstfack University College of Arts, Crafts and Design
Centas, Farsta