Slakthusateljéerna är med i Produktionsplatserna
41239160_234641787217123_6617879892522434560_o

Sedan i oktober 2018 är Slakthusateljéerna med i nätverket Produktionsplatserna. Det är ett sätt för oss gemensamt bevaka och dela erfarenheter i kampen om ateljéplatser i Stockholms regionen i en tid av höjda hyror och rivningar av fastigheter. Produktionsplatserna drivs av en plan organisation med representanter från de olika produktionsplatserna. Slakthusateljeernas representeras av ordförande och vice ordförande.

Produktionsplatserna är ett nätverk av ateljéföreningar och andra platser för konstnärlig produktion i Stockholms län. Vi stöttar varandra i kampen för överlevnad i en tid av höjda hyror och rivningar av våra fastigheter. I oktober 2018 består nätverket av wip:sthlm, Färgkontoret, platform Stockholm,  NOA i Norrtälje och Slakthusateljéerna. Målsättningen är att nå en stark organisation i hela regionen.