Om oss

Slakthusateljéerna 2014. Foto: Wu Yaoyu

foto: Wu Yaoyu 2014

Slakthusateljéerna grundades i juni 2010 och huserar ett tjugotal professionellt verksamma konstnärer i en gemensam lokal på Bolidenvägen 22 vid Globen, Stockholm. (Fram tills september 2012 på Hallvägen i Slakthusområdet). Lokalen rymmer medlemmarnas ateljéer samt ett projektrum för publik verksamhet. Slakthusateljéerna är en ekonomisk förening och verksamheten drivs på ideell basis. Projektrummet är ett rum för konstnärlig produktion och publika arrangemang, främst för de egna medlemmarnas initiativ. Idén bakom Slakthusateljéernas projektrum är att vara en experimenterande plats med fokus på konstnärligt och socialt utbyte. På detta vis vill Slakthusateljéerna skapa dynamiska utbyten konstnärer emellan och mellan konstnärer och publik, och verka i glappet mellan konstnärsdrivna gallerier och etablerade institutioner.

Slakthusateljéerna is a studio space just south of Stockholm’s inner city. The space contains the members’ studios and a project space for public activities. Slakthusateljéerna was established in 2010 and is a non-profit members’ organisation.