Gräv där du står: Jordägare och markanvändare i staden 14/11
Tillsammans med blå arkitektur landskap värmer Hembygdsföreningen för Slakthusområdet upp inför kommande samråd. Vi bjuder in till jordanalys, soppa och samtal.

Fast egendom är jord, denna är indelad i fastigheter. Detta innebär att en fastighet främst är ett eller flera avgränsade områden på marken…” (www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/)

Slakthusområdet med sin närmiljö är ett intressant exempel på hur en stockholmsfastighet gått från att vara ett ruralt storgods, till att bli en plats i fokus för intensiv stadsutveckling.

Stockholm stad kommer snart att öppna till samråd kring det planprogram för Slakthusområdet som beräknas vara klart och presenteras den 8 dec. Samrådet pågår mellan den 8:e december och 1:a februari.

Bakgrund Enskede Gård drevs under storgodstiden som mönsterjordbruk och Sveriges första trädgårdsstad planerades i just Enskede, detta utmynnade sen i egnahemsrörelsen. Med Slakthusområdet skulle en modern och växande stad klara en effektiv och kontrollerad matförsörjning. Trädgårdsstadens ambitioner var att bygga stad med starka sociala förtecken och ”gröna” motiv. En tid då även koloniträdgårdsrörelsen får sin framväxt.

Under de 100 år som gått sedan storgodsets tid, har själva Slakthusområdet existerat som en geografiskt väl avgränsad och till och med stängslad enklav, omfamnad av angränsande trädgårdsstäder och funkisområden. Produktionen av tjänster (slakt) och mat (köttprodukter) har fungerat med staden som stark markägare och fastighetsvärd. För Slakthusområdet bar efterkrigstiden med sig en relativ uppluckring av stadens kontroll, genom fler privata fastighetsägare och genom fler sorters företag.

Med det nya milleniet bestämmer sig staden att åter vilja ta kontroll över marken genom målinriktad uppköpspolitik. Syftet är att skapa rådighet över marken i Slakthusområdet och möjliggöra stadens planer med en expanderande innerstad.

Program Hembygdsföreningen för Slakthusområdet bjuder tillsammans med det lokala arkitektkontoret blå arkitektur landskap in till en uppvärmning inför kommande samråd om “Slaktis” framtid.

Träffen inleds med en kort promenad i området förbi Enskede gårds koloniträdgårdsförening där vi kontemplerar kring den lilla tuva öppen mark som finns kvar från storgodstiden och som fortfarande brukas.

Tillbaka hos Hembygdsföreningen på Bolidenvägen värmer vi oss med soppa och tittar närmare på markägande i Slakthusområdet och hur markägandet skiftats den senaste tiden inför den utveckling staden driver. 

Ta med egna frågeställningar och intressen att bevaka och bolla med oss nu på lördag den 14:e november. Uppsamling: Bolidenvägen 22, kl 14.00

Välkomna önskar Hembygdsföreningen för Slakthusområdet tillsammans med blå arkitektur landskap!

Hembygdsföreningen för Slakthusområdet är en nystartad förening som undersöker hur en hembygdsförening kan verka som en aktör i relation till i stadens utveckling i vår samtid.

blå arkitektur landskap är ett arkitekt-och planeringskontor som sitter mitt i Slakthusområdet sedan snart 8 år och har följt den pågående planprocessen under flera år.

Plats : Slakthusateljéerna Bolidenvägen 22, Johanneshov. T-bana / tvärbana Globen

jordartskarta_web

Källa: Sveriges geologiska undersökningar/Jordartskarta