Slakthusateljéerna är en konstnärsdriven ateljéförening med ett tjugotal professionellt verksamma konstnärer och kulturproducenter som medlemmar.

Slakthusateljéerna is an artist-run studio association and project space in Stockholm. About twenty professional artists and culture producers work here.

Nyheter

Det omöjliga ägandet 26/8 + Översätta platser och konstruera landskap 28/8

U T S T Ä L L N I N G :   D E T   O M ö J L I G A   Ä G A N D E T S A M T A L   O C H   S C R E E N I N […]

Posted: Monday, August 3rd, 2015

Japansk bokcirkel från 27/4 2015

Visual artists Hiroko Tsuchimoto and Malin Pettersson Öberg are since April 2015 organizing a Japanese book circle / reading group at Slakthusateljéerna. Japanese literature (facts, fiction, poetry…) is read and discussed as a tool to learn more about Japanese and Swedish culture and […]

Posted: Monday, June 15th, 2015

Nyckelviksskolan c/o Slakthusateljéerna 5 mars 2015Nyckelviksskolan c/o Slakthusateljéerna 5 March 2015

Nyckelviksskolan c/o Slakthusateljéerna. Torsdag 5 mars kl 15.00 – 20.00 pågår en mini-utställning i Slakthusateljéernas projektrum med Färg, form & hantverk grupp 3 från Nyckelviksskolan. Klassen har under en vecka i februari genomfört undersökningar och gestaltningar med utgångspunkt i Slakthusområdet […]

Posted: Tuesday, March 3rd, 2015«Previous EntriesNext Entries »