Slakthusateljéerna är en konstnärsdriven ateljéförening med ett tjugotal professionellt verksamma konstnärer och kulturproducenter som medlemmar.

Nyheter

Gräv där du står: Jordägare och markanvändare i staden 14/11

Tillsammans med blå arkitektur landskap värmer Hembygdsföreningen för Slakthusområdet upp inför kommande samråd. Vi bjuder in till jordanalys, soppa och samtal. ”Fast egendom är jord, denna är indelad i fastigheter. Detta innebär att en fastighet främst är ett eller flera avgränsade […]

Posted: Tuesday, November 10th, 2015

Det omöjliga ägandet 26/8 + Översätta platser och konstruera landskap 28/8

U T S T Ä L L N I N G :   D E T   O M ö J L I G A   Ä G A N D E T S A M T A L   O C H   S C R E E N I N […]

Posted: Monday, August 3rd, 2015

Japansk bokcirkel från 27/4 2015

Visual artists Hiroko Tsuchimoto and Malin Pettersson Öberg are since April 2015 organizing a Japanese book circle / reading group at Slakthusateljéerna. Japanese literature (facts, fiction, poetry…) is read and discussed as a tool to learn more about Japanese and Swedish culture and […]

Posted: Monday, June 15th, 2015«Previous EntriesNext Entries »