Slakthusateljéerna är en konstnärsdriven ateljéförening med ett tjugotal professionellt verksamma konstnärer och kulturproducenter som medlemmar.

Nyheter

Växtvandring och matlagning med Slakthusområdets hembygdsförening

“Ett växande intresse för den gröna hållbara staden gör sig idag påmint på olika sätt i vårt samhälle, inte minst genom en växande skara stadsodlare och nyvunnet intresse för kolonilottsrörelsen. Det är många som när en vilja att bokstavligen sätta […]

Posted: Thursday, May 5th, 2016

Gräv där du står: Jordägare och markanvändare i staden 14/11

Tillsammans med blå arkitektur landskap värmer Hembygdsföreningen för Slakthusområdet upp inför kommande samråd. Vi bjuder in till jordanalys, soppa och samtal. ”Fast egendom är jord, denna är indelad i fastigheter. Detta innebär att en fastighet främst är ett eller flera avgränsade […]

Posted: Tuesday, November 10th, 2015

Det omöjliga ägandet 26/8 + Översätta platser och konstruera landskap 28/8

U T S T Ä L L N I N G :   D E T   O M ö J L I G A   Ä G A N D E T S A M T A L   O C H   S C R E E N I N […]

Posted: Monday, August 3rd, 2015«Previous EntriesNext Entries »