Nätverket Produktionsplatserna

41239160_234641787217123_6617879892522434560_o

Produktionsplatserna är ett nätverk av ateljéföreningar och andra platser för konstnärlig produktion i Stockholms län. Vi stöttar varandra i kampen för överlevnad i en tid av höjda hyror och rivningar av våra fastigheter. I oktober 2018 består nätverket av wip:sthlm, Färgkontoret, platform Stockholm, NOA i Norrtälje och Slakthusateljéerna. Målsättningen är att nå en stark organisation i hela regionen.