Slakthusateljéerna + Air d’Islande

 
  Stillbild ur Nordic Panoramas, Landscape no 1 av My Lindh, 2015

  Stillbild ur Nordic Panoramas, Landscape no 1 av My Lindh, 2015

  Vad är en plats och hur konstrueras dess bild? Hur påverkas vi av de ständiga förflyttningar och översättningar som pågår i dagens globaliserade värld? Och hur skulle konstnärer och kulturskapare vilja verka inom denna kontext om de själva kunde utforma sina roller och arbetssätt? Med fokus på Island och bilden av Norden är detta exempel på frågeställningar som legat till grund för utbytet och samverkansprojektet Slakthusateljéerna + Air d’Islande.

  Samarbetet initierades av Malin Pettersson Öberg / Slakthusateljéerna, och Ari Allansson /Air d’Islande, under våren 2014 och har resulterat i en serie utbyten i form av arbetsvistelser, presentationer och samtal mellan konstnärer och självorganiserade plattformar i Sverige, Frankrike och på Island. Syftet med projektet är att via befintliga nätverk möjliggöra fler och flexiblare utbyten för konstnärer mellan Sverige, Island och Frankrike. Vidare är målet att från 2015, med stöd av Nordiska Kulturfonden, initiera ett större samarbete där partners och självorganiserade plattformar i fler nordiska och europeiska länder kan involveras.

  Deltagare i projektet är för närvarande Malin Pettersson Öberg (konstnär, SE), Ari Allansson (festivalgrundare, IS/FR), My Lindh (konstnär, SE), Litten Nystrøm (konstnär, DK, boende på Island), Linus Lohmann (konstnär, DE, boende på Island) och Stéphanie Solinas (konstnär, FR). Nya deltagare involveras kontinuerligt i projektet och driver det tillsammans med dess initiativtagare.

  Vi samarbetar med följande institutioner:
 Slakthusateljéerna i Stockholm, kulturfestivalen Air d’Islande (Paris/Island), Skaftfell Center for Visual Arts (residency i Seidisfjördur, Island),
 Nordiska Konstförbundet i Stockholm och 
Iaspis – The Swedish Arts Grants Committee’s International Programme for Visual Artists. Under 2015 har vi planerat för vistelser i Sverige för bl.a. konstnären Anne Guillaume (FR) och Ingirafn Steinarsson (IS) och på Island för konstnären Victoria Brännström (SE). Vi har inlett ett samarbete med Finska institutet i Paris där vi genomförde en publik presentation i februari 2015, och med Point Ephémère i Paris inför en presentation i samband med festivalen Air d’Islande i februari 2016.

  Genom att verka i glappet mellan etablerade institutioner och nyttja deltagarnas befintliga internationella nätverk vill vi nå en fördjupad och kvalitativ undersökning av bilden av Norden. Via projektets franska deltagare får vi tillgång till en utomstående blick på vad som konstituerar det nordiska. Vi vill generera nya möten, samtal, resor, presentationer och kunskapsutbyten mellan såväl deltagande konstnärer och självorganiserade plattformar som publik i flera nordiska och europeiska länder. I projektet vill vi också belysa gemensamma beröringspunkter i deltagande konstnärers verk. Hittills har detta inbegripit föreställningar om naturen och landskapet – såväl det yttre och fysiska som det inre och mentala – liksom kring det som är synligt eller döljer sig under ytan. Naturen och det ”övernaturliga” spelar en roll på Island vars extrema landskap och klimatförutsättningar lämnar tydliga spår i samhällets organisering och i kulturen. Verken berör landskapet som konstruktion och som projektionsyta men knyter också an till den emblematiska bilden av Island och Norden och till hur platser och kulturell identitet betraktas och beskrivs. Exempelvis har filmerna ”Journal of Earth Sciences” (17 min, HD video, 2015) av Malin Pettersson Öberg, ”Nordiska panoraman, landskap No 1” (5 min, HD video loop, 2015) av My Lindh, ”The Debt of the Soul” (18 min, HD video, 2014) av Stéphanie Solinas producerats inom projektet, liksom verket ”Sequence” (2015) av Linus Lohmann och flera arbeten av Litten Nystrøm.

  Om du vill veta mer om projektet – varmt välkommen till presentationen Översätta platser och konstruera landskap på Iaspis i Stockholm fredag 28 augusti 2015 kl 16 – 18! Länk till Facebook-event

Older posts