Ett Rum Med UtsiktEtt Rum Med Utsikt

ETT RUM MED UTSIKT är ett konstnärligt arbete i och om Slakthus- och Globenområdet.

Läs mer här: www.ettrummedutsikt.net

2010 bildas ateljékollektivet Slakthusateljéerna i en tom fastighet på Hallvägen 21 i Slakthusområdet i Stockholm. Det är här, i Slakthusateljéernas projektrum, som idén till ETT RUM MED UTSIKT föds. I ett rum med stora fönster åt flera håll, finner vi en utkikspost över en plats i snabb förändring. Utanför fönstren ser vi ännu en arena växa fram bit för bit och hör om planerna på bostäder, matstad, shopping, och ett nytt “Stockholm Entertainment District”.

Plats, kultur och upplevelser har kommit att spela en allt viktigare roll i vårt samhälle, som tillväxtmotor och vara. Slakthusområden runt om i världen förvandlas, med New Yorks Meatpacking District som förebild, från platser för produktion till platser för konst, kultur och exklusivt boende. Slakthusområdet i Stockholm utgör inget undantag. Enligt Vision Söderstaden 2030 ska denna plats utvecklas till ett område för upplevelser och nöjen i världsklass. Just nu närvarar här den gamla tidens stadsplanering och politiska visioner, samtidigt som de krockar mot och byts ut mot nya. Skeendet ger möjlighet att utifrån en konkret plats utforska och fördjupa en rad frågeställningar kring platsens ideologi, politik och praktik. Vad innebär utvecklingen för Slakthusområdet? För vad och för vilka skapas det plats? Hur diskuterar vi platsens då-, nu- och framtid? Kan vi genom att undersöka det vi har för blicken även få syn på ett större sammanhang och därigenom bredda diskussionerna om stad och stadsutveckling?

I ETT RUM MED UTSIKT prövas nya vägar för hur man som konstnär/arkitekt kan undersöka, ingripa, påverka och agera i utvecklingen av staden. Genom kollektiv research, gestaltning och publika händelser med inbjudna gäster bygger vi tillsammans en berättelse om en plats i förändring.

Arbetet påbörjades 2011 och drivs av konstnärerna Maria Andersson, Eva Arnqvist, Karin Lindh och arkitekten Adriana Seserin.

ETT RUM MED UTSIKT utförs med stöd av Stockholms stads kulturförvaltning och Konstnärsnämnden.

Ett rum med utsikt. Kapitel 8: Öppna i nytt fönster.
Release av hemsidan med Erik Wijkström och Fupp!

ETT RUM MED UTSIKT  / A ROOM WITH A VIEW is an art project in and about the Slakthus- and Globen areas (Slakthusområdet is Stockholm’s meatpacking district).

Read more here: www.ettrummedutsikt.net

In 2010 the studio collective Slakthusateljéerna was formed in an empty building on Hallvägen 21 in Slakthusområdet in Stockholm. It is here, in the project space of Slakthusateljéerna, that the concept of A ROOM WITH A VIEW is born. In a room with large windows in several directions we find a lookout post over a place in rapid transformation. Outside the windows we see yet another arena emerge piece by piece. We hear of plans for housing units, a “food city,” shopping and a new “Stockholm Entertainment District.”

Place, culture and experience have come to play an increasingly important role in our society, as growth engines and commodities. Meatpacking districts around the world are transformed from places of production, to places for art, culture and exclusive living, modeled on the example of New York’s Meatpacking District. Slakthusområdet in Stockholm is no exception. According to Vision Söderstaden 2030 this place is to be developed into an area for “world-class” entertainment experiences. Previous urban planning and political visions remain here, even as they clash with and are exchanged for new ones. This situation provide us with an opportunity, grounded in a concrete place, to research and deepen a number of questions on the ideology, practice and politics of place. What does this development mean for Slakthusområdet? For what and for whom is space created? How do we discuss the past, present and future of this place? Can we, by examining what is in front of us, also catch a glimpse of a larger context and thereby broaden the discussions on the city and urban development?

A ROOM WITH A VIEW tries out new approaches for how one as an artist/ architect can examine, act, intervene and influence the development of the city. Through collective research, artistic methods and public events with invited guests we create a narrative of a place in transition.

The project was initiated in 2011 and is run by artists Maria Andersson, Eva Arnqvist, Karin Lindh and architect Adriana Seserin.

A ROOM WITH A VIEW is funded by Stockholms Stad and The Swedish Arts Grants Committee.

 

Chapter 8: Open In New Window
Release of the webpage with Erik Wijkström and Fupp!